VD har ordet

Bästa aktieägare och andra intressenter i Annexin Pharmaceuticals,

VD ordet kommer att uppdateras