Teckningsoptioner

Innehavare av teckningsoptioner i serien TO1, med handelsbeteckning ANNXTO1 äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie till en teckningskurs som motsvarar 70 % av ett volymvägt genomsnitt av handelskursen för Bolagets aktier under perioden 20 november – 1 december 2017.

Teckningskursen kan dock inte understiga 16,50 SEK/aktie eller överstiga 23 SEK/aktie. Teckning av aktier med stöd av teckningsoptioner kan äga rum under perioden 4 – 15 december 2017.