Styrelsens medlemmar

Philip Siberg
Philip Siberg
Styrelseordförande

Siberg, född 1973, med ”Master of Science” från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har gedigen erfarenhet som entreprenör, VD och investerare inom medicinteknik och life science. Siberg är styrelseledamot och styrelseordförande i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt genom bolag 10 000 aktier

Ulf Björklund
Ulf Björklund
Styrelseledamot

Björklund, född 1956, med ”Master of Science” i farmaci från Uppsala universitet har mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin (huvudsakligen i ledande befattningar). Björklund är styrelseledamot i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: 9 000 aktier.

Gunilla Carlsson
Gunilla Carlsson
Styrelseledamot

Carlsson, född 1963, är före detta politiker med lång erfarenhet av inrikes-, EU- och internationell politik och förhandling och var tidigare ledamot i svenska riksdagen, Europaparlamentet samt minister för internationellt utvecklingsarbete 2006 – 2013. Carlsson är styrelseledamot i Annexin sedan 2015.

Aktieinnehav i Bolaget: 4 565 aktier.

Johan Frostegård
Johan Frostegård
Styrelseledamot

Professor Frostegård, född 1959, är enhetschef för immunologi och kronisk sjukdom vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. Professor Frostegård leder en grupp på 10 – 15 forskningsmedarbetare. Han är specialist i internmedicin och reumatologi och är seniorkonsult vid institutionen för akutvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Professor Frostegård är uppfinnare i cirka 20 TBC patentansökningar, flera beviljade och omkring 140 TBC ursprungliga vetenskapliga publikationer och flera böcker. Frostegård är styrelseledamot i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 8,2 % genom Frostskog AB och Medirista AB (som äger 342 324 respektive 126 000 aktier i Annexin).

Innehav per den 30 juni 2017.