Styrelsens medlemmar

Carl-Fredrik Lindner
Carl-Fredrik Lindner
Styrelseordförande

Lindner, född 1976, har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och är idag ansvarig Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science. Lindner är styrelseledamot och styrelseordförande i Annexin sedan 2017. Lindner är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 80 000 aktier

Johan Frostegård
Johan Frostegård
Styrelseledamot

Professor Frostegård, född 1959, är enhetschef för immunologi och kronisk sjukdom vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. Professor Frostegård leder en grupp på 10 – 15 forskningsmedarbetare. Han är specialist i internmedicin och reumatologi och är seniorkonsult vid institutionen för akutvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Professor Frostegård är uppfinnare i cirka 20 TBC patentansökningar, flera beviljade och omkring 140 TBC ursprungliga vetenskapliga publikationer och flera böcker. Frostegård är styrelseledamot i Annexin sedan 2016. Frostegård är beroende till Annexin och dess bolagsledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 1 873 296 aktier genom Frostskog AB och Medirista AB, som äger 1 369 296 respektive 504 000 aktier.

Gisela Sitbon
Gisela Sitbon
Styrelseledamot

Sitbon, född 1958, har en Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet, Stockholm och 25 års erfarenhet inom life science, varav tio år i ledande befattning. Sitbon innehar flera styrelseposter bland annat är hon ordförande i Nanologica AB. Sitbon är styrelseledamot i Annexin sedan 2017. Sitbon är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 12 000 aktier

Lena Torlegård
Lena Torlegård
Styrelseledamot

Torlegård, född 1963, är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som kommunikationsrådgivare på Springtime-Intellecta AB. Hon är specialiserad på finansiell kommunikation och corporate communications med ett flertal kunder på life science-området. Torlegård har också flera styrelseuppdrag. Torlegård är styrelseledamot i Annexin sedan 2018. Torlegård är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 77 273 aktier