Styrelsen

Carl-Fredrik Lindner
Carl-Fredrik Lindner
Styrelseledamot

Lindner, född 1976, har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och är idag ansvarig Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science. Lindner är styrelseledamot och styrelseordförande i Annexin sedan 2017. Lindner är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 80 000 aktier

Mårten Österlund
Mårten Österlund
Styrelseledamot

Österlund, född 1957, har arbetat inom svensk bioteknik och pharma- industri. Som ansvarig för affärsutveckling och medlem av ledning på etablerade bolag som KaroBio AB (numera KaroPharma), Affibody AB, Meda AB (numera Viatris) under sammanlagt mer än 30 år har han en gedigen erfarenhet och kunskap inom life science. Österlund har varit med aktivt och genomfört ett flertal in- och utlicensieringar samt köp av produkter och företag exempelvis Rottapharm (köpeskilling 21,2 miljarder kronor). Han har en bakgrund som kemist och har disputerat inom molekylärbiologi vid Uppsala universitet och forskat inom neurobiologi vid Pasteur Institutet i Paris. Österlund har styrelseuppdrag i Pharma Way AB, Neobiomics AB samt Unimedic Pharma Holding AB. Österlund är styrelseledamot i Annexin sedan 2021. Österlund är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier

Uli Hacksell
Uli Hacksell
Styrelseordförande

Hacksell, född 1950, har under 30 år arbetat inom farmaceutisk industri och bioteknikbolag. Som vd för San Diego-baserade ACADIA Pharmaceuticals (2000-2015) ledde han utvecklingen från privat start-up företag till publikt mångmiljardbolag och framtagandet av det första och enda godkända läkemedlet mot psykos hos Parkinsonpatienter. Därefter har han varit vd för Cerecor och Medivir. Under 90-talet innehade Hacksell ledande befattningar inom Astras FoU organisation, bl.a som vd för Astra Draco. Dessförinnan var han professor i organisk farmaceutisk kemi på Uppsala universitet där han också disputerade. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar. Hacksell har styrelseuppdrag i Medivir, InDex Pharmaceuticals Holding, Active Biotech och SynAct Pharma. Hacksell är styrelseledamot och styrelseordförande i Annexin sedan 2021. Hacksell är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier

Johan Frostegård
Johan Frostegård
Styrelseledamot

Professor Frostegård, född 1959, är enhetschef för immunologi och kronisk sjukdom vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. Professor Frostegård leder en grupp på 10 – 15 forskningsmedarbetare. Han är specialist i internmedicin och reumatologi och är seniorkonsult vid institutionen för akutvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Professor Frostegård är uppfinnare i cirka 20 TBC patentansökningar, flera beviljade och omkring 140 TBC ursprungliga vetenskapliga publikationer och flera böcker. Frostegård är styrelseledamot i Annexin sedan 2016. Frostegård är beroende till Annexin och dess bolagsledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 1 873 296 aktier genom Frostskog AB och Medirista AB, som äger 1 369 296 respektive 504 000 aktier.

Gisela Sitbon
Gisela Sitbon
Styrelseledamot

Sitbon, född 1958, har en Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet, Stockholm och 25 års erfarenhet inom life science, varav tio år i ledande befattning. Sitbon innehar flera styrelseposter bland annat är hon ordförande i Nanologica AB. Sitbon är styrelseledamot i Annexin sedan 2017. Sitbon är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 12 000 aktier

Lena Torlegård
Lena Torlegård
Styrelseledamot

Torlegård, född 1963, är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som kommunikationsrådgivare i egen verksamhet. Hon är specialiserad på finansiell kommunikation och corporate communications med ett flertal kunder på life science-området. Torlegård har också flera styrelseuppdrag. Torlegård är styrelseledamot i Annexin sedan 2018. Torlegård är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 77 273 aktier