Styrelsen

Carl-Fredrik Lindner
Carl-Fredrik Lindner
Styrelseordförande

Lindner, född 1976, har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och är idag ansvarig Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science. Lindner är styrelseledamot och styrelseordförande i Annexin sedan 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: 0 aktier

Johan Frostegård
Johan Frostegård
Styrelseledamot

Professor Frostegård, född 1959, är enhetschef för immunologi och kronisk sjukdom vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet, Stockholm. Professor Frostegård leder en grupp på 10 – 15 forskningsmedarbetare. Han är specialist i internmedicin och reumatologi och är seniorkonsult vid institutionen för akutvård vid Karolinska Universitetssjukhuset, Huddinge. Professor Frostegård är uppfinnare i cirka 20 TBC patentansökningar, flera beviljade och omkring 140 TBC ursprungliga vetenskapliga publikationer och flera böcker. Frostegård är styrelseledamot i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 7,9 % genom Frostskog AB och Medirista AB (som äger 342 324 respektive 126 000 aktier i Annexin).

Gisela Sitbon
Gisela Sitbon
Styrelseledamot

Sitbon, född 1958, har en Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet, Stockholm och 25 års erfarenhet inom life science, varav tio år i ledande befattning. Sitbon innehar flera styrelseposter bland annat är hon ordförande i Nanologica AB. Sitbon är styrelseledamot i Annexin sedan 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: Via bolag 3 000 aktier

Anders Haegerstrand
Anders Haegerstrand
Styrelseledamot

Anders Haegerstrand har extensiv erfarenhet från FoU och läkemedelsutveckling från ledande positioner på Karolinska Institutet, Astra Pain Control AB, AstraZeneca LLC och inom bioteknik. Från år 2000 var Anders VD och forskningschef på ett bolag som var ledande inom tillämpad stamcellsforskning, Neuronova AB, och som tog två proteinläkemedel in i kliniska fas I/II-studier. Bolaget köptes sedan upp av ett noterat bolag, Newron Pharmaceuticals S.p.A. där Anders var del av ledningsgruppen mellan 2013 och 2016.

Lena Torlegård
Lena Torlegård
Styrelseledamot

Torlegård, född 1963, är Civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och arbetar som kommunikationsrådgivare på Springtime-Intellecta AB. Hon är specialiserad på finansiell kommunikation och corporate communications med ett flertal kunder på life science-området. Torlegård har också flera styrelseuppdrag. Hon är styrelseledamot i Annexin sedan 2018.