Styrelsen

Uli Hacksell
Uli Hacksell
Styrelseordförande

Uli Hacksell Hacksell är styrelseordförande i Annexin sedan 2021. Hacksell har under 30 år arbetat inom farmaceutisk industri och bioteknikbolag. Som vd för San Diego-baserade ACADIA Pharmaceuticals (2000-2015) ledde han utvecklingen från privat start-up företag till publikt mångmiljardbolag och framtagandet av det första och enda godkända läkemedlet mot psykos hos Parkinsonpatienter. Därefter har han varit vd för Cerecor och Medivir. Under 90-talet innehade Hacksell ledande befattningar inom Astras FoU organisation, bl.a som vd för Astra Draco. Dessförinnan var han professor i organisk kemi på Uppsala universitet där han också disputerade. Han har publicerat över 200 vetenskapliga artiklar. Hacksell är styrelseordförande i Medivir och SynAct Pharma, och styrelseledamot i InDex Pharmaceuticals Holding och Active Biotech.

Hacksell är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 100 000 aktier

Carl-Fredrik Lindner
Carl-Fredrik Lindner
Styrelseledamot

Carl-Fredrik Lindner är styrelseledamot i Annexin sedan 2017. Lindner har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm och är idag ansvarig Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science.

Lindner är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 140 000 aktier

Mikael von Euler
Mikael von Euler
Styrelseledamot

Mikael von Euler är styrelseledamot i Annexin sedan 2023. Von Euler (född 1953), är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Von Euler är utbildad onkolog med mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare Senior Vice President och CMO för Aprea Therapeutics, CMO för KDevOncology, Akinion, Axelar och Oncos Therapeutics (numera Targovax). Han har haft flera ledande befattningar inom den globala organisationen i stora läkemedelsföretag, bland annat som Cluster Head för Roche / Genentech, Vice President för GlaxoSmithKline och Global Product Director för AstraZeneca. Von Euler är styrelseledamot i Dicot AB.

Von Euler är oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: Von Euler, eller närstående till honom innehar inga aktier i Bolaget.

Gisela Sitbon
Gisela Sitbon
Styrelseledamot

Gisela Sitbon är styrelseledamot i Annexin sedan 2017. Sitbon har en Doktor i medicinska vetenskaper från Karolinska Institutet, Stockholm och 25 års erfarenhet inom life science, varav tio år i ledande befattning. Sitbon innehar flera styrelseposter bland annat är hon ordförande i Nanologica AB.

Sitbon är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 21 000 aktier

Mårten Österlund
Mårten Österlund
Styrelseledamot

Mårten Österlund är styrelseledamot i Annexin sedan 2021. Österlund har arbetat inom svensk bioteknik och pharma- industri. Som ansvarig för affärsutveckling och medlem av ledning på etablerade bolag som KaroBio AB (numera KaroPharma), Affibody AB, Meda AB (numera Viatris) under sammanlagt mer än 30 år har han en gedigen erfarenhet och kunskap inom life science. Österlund har varit med aktivt och genomfört ett flertal in- och utlicensieringar samt köp av produkter och företag exempelvis Rottapharm (köpeskilling 21,2 miljarder kronor). Han har en bakgrund som kemist och har disputerat inom molekylärbiologi vid Uppsala universitet och forskat inom neurobiologi vid Pasteur Institutet i Paris. Österlund har styrelseuppdrag i Pharma Way AB, Neobiomics AB samt Unimedic Pharma Holding AB.

Österlund är oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier

Anthon Jahreskog
Styrelseledamot

Anthon Jahreskog är styrelseledamot i Annexin sedan 2022. Jahreskog har en Magisterexamen i Financial Management och har tidigare varit Chief Operating Officer, Fund Linked Products, Credit Suisse Investment bank, London. Jahreskog är styrelseledamot i BioGaia AB (publ), Infant Bacterial Therapeutics (IBT) AB samt Fast Track Holdings Ltd.  Jahreskog är oberoende i förhållande till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 22 690 aktier