Sicklecellanemi (Sickle Cell Disease, SCD)

Parallellt med utveckling av ANXV vid behandling av RVO i egen regi är Bolaget öppet för samarbetspartners för utveckling även i andra indikationer, som exempelvis i SCD. Annexin utvärderar kontinuerligt möjligheter för samarbeten men lämnar inga prognoser för när ett eventuellt partnerskap skulle kunna ingås. 

Sicklecellanemi är en ärftlig sjukdom som drabbar de röda blodkropparna, vilket i sin tur resulterar i försämrad blodförsörjning, organskador och för tidig död. Sicklecellspatienter råkar regelbundet ut för smärtsamma sicklecellkriser som uppstår när sickleceller blockerar blodkärl i olika delar av kroppen. Sådana kriser kräver intensivvård med smärtlindring.

I dagsläget finns ingen behandling som kan förhindra eller bryta dessa attacker. Annexin A5 har visat sig kunna bryta den pågående sicklecellkrisen i djurmodell av sjukdomen. Om ANXV visar effekt på SCD-patienter vid sicklecellkris, skulle det fylla ett stort medicinskt behov.