Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2020

Tredje kvartalet 2020 Periodens resultat uppgick till -8 199 TSEK (-6 469) Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,37) Eget kapital per aktie uppgick till 0,52 kr (1,24) Kassaflödet från den löpande ve...

Publikation pekar på möjlighet att behandla COVID-19 med ANXV

Professor Chris Reutelingsperger har tillsammans med medarbetare vid Universitet i Maastricht, Nederländerna identifierat mekanismer som förefaller orsaka lungskador vid allvarlig COVID-19 sjukdom och som kan hämmas av Annexins läkemedelskandidat ANXV.

Annexin lämnar in ansökan för fas 1-studie i Nederländerna

Annexin Pharmaceuticals har anlitat ett bolag med en fas 1-klinik i Nederländerna för att genomföra den första studien i människa med sin läkemedelskandidat ANXV.  Bolaget har även lämnat in prövningsansökan för fas 1-studien till den nederländska läkemedelsmyndigheten.

Annexin Pharmaceuticals rapport för andra kvartalet 2020

Andra kvartalet 2020 Periodens resultat uppgick till -11 593 TSEK (-5 990) Resultat per aktie uppgick till -0,16 kr (-0,34) Eget kapital per aktie uppgick till 0,64 kr (1,60) Kassaflödet från den löpande ve...

Annexin Pharmaceuticals får patent godkänt i Japan

Annexin Pharmaceuticals AB har fått patent för bolagets produktionsprocess för läkemedelskandidaten ANXV godkänt i Japan. Patentet som gäller till 2035 stärker skyddet kring bolagets viktigaste tillgång.

Företrädesemissionen övertecknad

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Annexin Pharmaceuticals AB har lämnat in klinisk prövningsansökan.

I enlighet med den plan som tidigare kommunicerats har Annexin Pharmaceuticals lämnat in ansökan om en Fas 1 klinisk prövning med friska frivilliga studiedeltagare. Ansökan har registrerats hos svenska Läkemedelsverket den 18:e Februari 2020. Bolaget emotser myndighetens utvärdering av ansökan och avser kommunicera till marknaden när Läkemedelsverket gjort sin slutgiltiga bedömning.

Grundare tecknar fullt ut i nyemission

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har meddelats att Annexins grundare och uppfinnare, styrelseledamoten professor Johan Frostegård och bolagets Chief Scientific och Medical Officer Dr. Anna Frostegård avser att teckna sin andel fullt ut i den pågående nyemissionen.

Annexin offentliggör prospekt avseende företrädesemissionen

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.
Tillbaka