Annexin Pharmaceuticals genomför en företrädesemission om cirka 61 MSEK för att finansiera Fas 1-studier och dubbla imagingstudier samt tidigarelägger offentliggörandet av bokslutskommunikén för 2019

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, HELT ELLER DELVIS, INOM ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER KRÄVA YTTERLIGARE REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Anders Haegerstrand utsedd till ny VD

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har utsett Anders Haegerstrand till ny VD efter Jamal El-Mosleh. Anders Haegerstrand, som också är styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals, har bred erfarenhet från ledande positioner i läkemedelsindustrin och har tagit flera proteinläkemedel in i kliniska studier.

Jamal El-Mosleh avgår som VD

Jamal El-Mosleh lämnar VD-posten i Annexin Pharmaceuticals AB. Styrelsen inleder omgående processen att rekrytera en ny VD.
Tillbaka