Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet 2019 Periodens resultat uppgick till -6 469 TSEK (-4 832) Resultat per aktie uppgick till -0,37 kr (-0,27) Eget kapital per aktie uppgick till 1,24 kr (2,66) Kassaflödet från den löpande ve...

Anders Haegerstrand utsedd till ny VD

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har utsett Anders Haegerstrand till ny VD efter Jamal El-Mosleh. Anders Haegerstrand, som också är styrelseledamot i Annexin Pharmaceuticals, har bred erfarenhet från ledande positioner i läkemedelsindustrin och har tagit flera proteinläkemedel in i kliniska studier.

Jamal El-Mosleh avgår som VD

Jamal El-Mosleh lämnar VD-posten i Annexin Pharmaceuticals AB. Styrelsen inleder omgående processen att rekrytera en ny VD.
Tillbaka