Annexin anställer ny CFO

Carin Jakobson anställs som CFO i bolaget. Carin kommer senast från en anställning som CFO på Sivers IMA, noterade på Aktietorget, och innan dessa var Carin CFO och business controller på Stille AB (p...
Tillbaka