Planerade

Q3-rapport 2019

Q4-rapport 2019

Genomförda

Q2-rapport 2019

22 August, 2019

Årsstämma

22 May, 2019

Q1-rapport 2019

2 May, 2019

Årsredovisning 2018

31 March, 2019

Bokslutskommuniké

31 January, 2019