Planerade

Årsredovisning 2018

Q1-rapport 2019

Årsstämma

Q2-rapport 2019

Q3-rapport 2019

Q4-rapport 2019

Genomförda

Bokslutskommuniké

31 January, 2019