Annexin Pharmaceuticals bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet oktober - december Periodens resultat uppgick till -9 551 TSEK (-3 547) Resultat per aktie uppgick till -1,62 kr (-2,03) Eget kapital per aktie uppgick till 4,15 kr (5,43) Kassaflödet f...
Tillbaka