Annexin Pharmaceuticals rapport för andra kvartalet 2020

Andra kvartalet 2020 Periodens resultat uppgick till -11 593 TSEK (-5 990) Resultat per aktie uppgick till -0,16 kr (-0,34) Eget kapital per aktie uppgick till 0,64 kr (1,60) Kassaflödet från den löpande ve...

Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet 2019 Periodens resultat uppgick till -6 469 TSEK (-4 832) Resultat per aktie uppgick till -0,37 kr (-0,27) Eget kapital per aktie uppgick till 1,24 kr (2,66) Kassaflödet från den löpande ve...

Delårsrapport januari – september 2018

31 October, 2018 Pressmeddelanden (http://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/pressmeddelanden/),Finansiella rapporter (http://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/)

Annexin Pharmaceuticals bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet oktober - december Periodens resultat uppgick till -9 551 TSEK (-3 547) Resultat per aktie uppgick till -1,62 kr (-2,03) Eget kapital per aktie uppgick till 4,15 kr (5,43) Kassaflödet f...
Tillbaka