Delårsrapport januari – september 2018

31 October, 2018 Pressmeddelanden (http://www.annexinpharma.com.hemsida.eu/sv/section/investerare-media/pressmeddelanden/),Finansiella rapporter (http://www.annexinpharma.com.hemsida.eu/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/)

Annexin Pharmaceuticals bokslutskommuniké

Fjärde kvartalet oktober - december Periodens resultat uppgick till -9 551 TSEK (-3 547) Resultat per aktie uppgick till -1,62 kr (-2,03) Eget kapital per aktie uppgick till 4,15 kr (5,43) Kassaflödet f...
Tillbaka