Pressmeddelanden

 • Annexin Pharmaceuticals rapport för fjärde kvartalet 2018

  31 January, 2019
  Fjärde kvartalet 2018 Periodens resultat uppgick till -7 272 TSEK (-9 551)Resultat per aktie uppgick...
 • Rättelse av tidigare utskickat pressmeddelande från Annexin AB (publ): Annexin har erhållit justerad studierapport med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt.

  21 December, 2018
  Hänvisning till MAR saknades i tidigare pressrelease, korrekt hänvisning återfinns nedan. Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har mottagit en justerad rapport, med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt, för en av de två säkerhetsstudier som genomförts med läkemedelskandidaten ANXV. Som en konsekvens av dessa justeringar behöver Annexin göra ytterligare prekliniska studier innan kliniska studier med ANXV kan starta. Bolaget utvärderar om den tjänsteleverantör som gjort säkerhetsstudien bör hållas ansvarig för att den planerade kliniska studien försenas.
 • Annexin har erhållit justerad studierapport med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt

  21 December, 2018
  Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har mottagit en justerad rapport, med tidigare icke-noterad toxikologisk effekt, för en av de två säkerhetsstudier som genomförts med läkemedelskandidaten ANXV. Som en konsekvens av dessa justeringar behöver Annexin göra ytterligare prekliniska studier innan kliniska studier med ANXV kan starta. Bolaget utvärderar om den tjänsteleverantör som gjort säkerhetsstudien bör hållas ansvarig för att den planerade kliniska studien försenas.
 • Henrik Palm utsedd till CFO på Annexin Pharmaceuticals

  21 December, 2018
  Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har rekryterat Henrik Palm som Chief Financial Officer (CFO). Henrik Palm kommer senast från en position som CFO och vice-VD i Karo Pharma AB.
 • Nya fynd försenar start av fas I-studie

  6 December, 2018
  Annexin Pharmaceuticals har erhållit nya fynd som får inverkan på en studierapport som skulle legat till grund för ansökan hos Läkemedelsverket om att få starta fas I-studier med ANXV. Studiestarten kommer därmed att försenas.