Pressmeddelanden

 • 19 april första handelsdag på Nasdaq First North

  18 april, 2017
  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller...
 • Europeiskt patent godkänt för Annexin Pharmaceuticals

  5 april, 2017
  Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för förebyggande eller behandling av restenos som är återförträngning av blodkärl, en av de risker som uppstår i samband med tex stentbehandlingar i patienter med akuta hjärt- och kärlsjukdomar. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för användandet av Annexin A5 inom hjärt- och kärlsjukdomar. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Australien, Japan, Mexiko, Singapore och USA.
 • Noteringsemission om 50 MSEK genomförd

  28 mars, 2017
  Noteringsemissionen i Annexin Pharmaceuticals tecknades till cirka 92 %, inkluderande garantikonsortiet...
 • Annexin Pharmaceuticals offentliggör prospekt avseende nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North

  3 mars, 2017
  EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIG-GÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.
 • Årsredovisning 2016

  27 januari, 2017