Pressmeddelanden

 • Patent för behandling av ischemisk hjärtsjukdom godkänns i USA

  16 maj, 2017
  Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det amerikanska patentverket (”USPTO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för behandling av patienter med ischemiska hjärtsjukdomar med rekombinant humant Annexin A5. Godkännandet från USPTO breddar och stärker bolagets patentportfölj ytterligare för användandet av Annexin A5 inom stora hjärt- och kärlsjukdomar. 
 • Annexin Pharmaceuticals rapport för första kvartalet 2017

  15 maj, 2017
  1 januari – 31 mars. Periodens resultat uppgick till -7 444 TSEK (-625). Resultat per aktie uppgick till -2,59 kr (-9,86).
 • 19 april första handelsdag på Nasdaq First North

  18 april, 2017
  Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller...
 • Europeiskt patent godkänt för Annexin Pharmaceuticals

  5 april, 2017
  Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för förebyggande eller behandling av restenos som är återförträngning av blodkärl, en av de risker som uppstår i samband med tex stentbehandlingar i patienter med akuta hjärt- och kärlsjukdomar. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för användandet av Annexin A5 inom hjärt- och kärlsjukdomar. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Australien, Japan, Mexiko, Singapore och USA.
 • Noteringsemission om 50 MSEK genomförd

  28 mars, 2017
  Noteringsemissionen i Annexin Pharmaceuticals tecknades till cirka 92 %, inkluderande garantikonsortiet...