Årsstämma 2023

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL) Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 (”Bolaget”), kallas härmed till årsstämma torsdagen den 25 maj 2023, kl....

Årsstämma 2022

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har kallats till årsstämma tisdagen den 24 maj 2022. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om u...

Årsstämma 2021

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har kallats till årsstämma onsdagen den 26 maj 2021. Med anledning av den fortsatta spridningen av coronaviruset och myndigheternas föreskrifter/råd om u...

Årsstämma 2020

Särskilda åtgärder med anledning av coronaviruset (covid-19) Med anledning av spridningen av det virus som orsakar covid-19 har Annexin vidtagit en rad försiktighetsåtgärder inför årsstämman för att värna...

Årsstämma 2017

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 (”Bolaget”), håller årsstämma fredagen den 17 februari 2017 kl. 10.00 hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm.
Tillbaka