Retinal venocklusion (RVO)

Bolaget avser att i egen regi avsluta fas II-studier i den prioriterade indikationen RVO, för att öka möjligheterna att avtal om partnerskap, utlicensiering eller försäljning kan ingås med fördelaktiga villkor för Bolaget. 

RVO är en ögonsjukdom och en av de vanligaste orsakerna i världen till synförlust som drabbar över 16 miljoner människor globalt med cirka 500 000 RVO-patienter i USA och ca 1,2 miljoner RVO-patienter i Europa. RVO kan subgrupperas i ”Grenvensocklusion/ BRVO” (ca 14 miljoner patienter i världen) och ”central retinal venocklusion/CRVO” (ca 2,5 miljoner patienter i världen).

ANXV är, såvitt bolaget känner till, den enda produkten under utveckling som kan ta bort blockeringen i venen som orsakar RVO och som dessutom kan erbjuda en ny verkningsmekanism. I dagsläget finns det inga läkemedel som behandlar orsaken till RVO. Man behandlar endast komplikationer av RVO med så kallade anti-VEGF-medel med syfte att förhindra tillväxt av nya störande blodkärl i näthinnan, eller kortikosteroider mot inflammation som injiceras eller implanteras direkt i ögat. Kostnader för en anti-VEGF-injektion uppgår till cirka SEK 9 000. Det testas även till exempel laserbehandling. Dessa behandlingar har ökat chanser till synförbättring dock har ingetdera positiv effekt i det akuta läget. RVO-marknaden är beräknad att öka med 11,2 % per år till 2023 och värderades till 7 miljarder dollar år 2016.

Sallsynta-sjukdomar---oga

Sicklecellanemi (Sickle Cell Disease, SCD)

Parallellt med utveckling av ANXV vid behandling av RVO i egen regi är Bolaget öppet för samarbetspartners för utveckling även i andra indikationer, som exempelvis i SCD. Annexin utvärderar kontinuerligt möjligheter för samarbeten men lämnar inga prognoser för när ett eventuellt partnerskap skulle kunna ingås. 

Sicklecellanemi är en ärftlig sjukdom som drabbar de röda blodkropparna, vilket i sin tur resulterar i försämrad blodförsörjning, organskador och för tidig död. Sicklecellspatienter råkar regelbundet ut för smärtsamma sicklecellkriser som uppstår när sickleceller blockerar blodkärl i olika delar av kroppen. Sådana kriser kräver intensivvård med smärtlindring.

I dagsläget finns ingen behandling som kan förhindra eller bryta dessa attacker. Annexin A5 har visat sig kunna bryta den pågående sicklecellkrisen i djurmodell av sjukdomen. Om ANXV visar effekt på SCD-patienter vid sicklecellkris, skulle det fylla ett stort medicinskt behov.