Retinal venocklusion (RVO)

Bolaget avser att i egen regi avsluta fas II-studier i den prioriterade indikationen RVO, för att öka möjligheterna att avtal om partnerskap, utlicensiering eller försäljning kan ingås med fördelaktiga villkor för Bolaget. 

RVO är en ögonsjukdom och en av de vanligaste orsakerna i världen till synförlust som drabbar över 16 miljoner människor globalt med cirka 500 000 RVO-patienter i USA och ca 1,2 miljoner RVO-patienter i Europa. RVO kan subgrupperas i ”Grenvensocklusion/ BRVO” (ca 14 miljoner patienter i världen) och ”central retinal venocklusion/CRVO” (ca 2,5 miljoner patienter i världen).

ANXV är, såvitt bolaget känner till, den enda produkten under utveckling som kan ta bort blockeringen i venen som orsakar RVO och som dessutom kan erbjuda en ny verkningsmekanism. I dagsläget finns det inga läkemedel som behandlar orsaken till RVO. Man behandlar endast komplikationer av RVO med så kallade anti-VEGF-medel med syfte att förhindra tillväxt av nya störande blodkärl i näthinnan, eller kortikosteroider mot inflammation som injiceras eller implanteras direkt i ögat. Kostnader för en anti-VEGF-injektion uppgår till cirka SEK 9 000. Det testas även till exempel laserbehandling. Dessa behandlingar har ökat chanser till synförbättring dock har ingetdera positiv effekt i det akuta läget. RVO-marknaden är beräknad att öka med 11,2 % per år till 2023 och värderades till 7 miljarder dollar år 2016.