Revisor

Bolagets revisor är sedan 2016 Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB. Magnus Lagerberg, auktoriserad revisor och medlem i branschorganisationen FAR är huvudansvarig revisor.

Ersättning utgår enligt godkänd räkning.