Placera – Annexin: Finansiering säkras till 2018

Forskningsbolaget Annexin Pharmaceuticals står inför en listning på First North och kapitaltillskottet ska säkra finansieringen fram till utgången av 2018.