Patentet i patentfamilj ANX04 godkänts i Europa

Det första patentet i patentfamilj ANX04 godkänts i Europa. Patentet gäller användning av Annexin A5 för att förhindra organskada vid operation.