Organisation

Bolagets kontor är beläget i Stockholm. Organisationen är liten och effektiv och anlitar noga utvalda konsulter med spetskompetens utöver de egna anställda.