Ledning

Anders Haegerstrand
Anders Haegerstrand
VD

Anders Haegerstrand är utbildad läkare och docent från Karolinska institutet. Haegerstrand har extensiv erfarenhet från FoU och läkemedelsutveckling från ledande positioner på Karolinska Institutet, Astra Pain Control AB, AstraZeneca LLC och inom bioteknik. Från år 2000 var Haegerstrand VD och forskningschef på ett bolag som var ledande inom tillämpad stamcellsforskning, Neuronova AB, och som tog två proteinläkemedel in i kliniska fas I/II-studier. Bolaget köptes sedan upp av ett noterat bolag, Newron Pharmaceuticals S.p.A. där Haegerstrand var del av ledningsgruppen mellan 2013 och 2016. Haegerstrand var styrelseledamot från 2018 till 2020 och är VD sedan 2019. Haegerstrand är beroende till Annexin och dess bolagsledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 350 000 aktier, 1 414 761 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Henrik Palm
Henrik Palm
Chief Financial Officer

Henrik Palm kommer närmast från befattningen som CFO och vice-VD i Karo Pharma AB. Han har en ekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik har en mångårig erfarenhet som Business Controller inom Ericssonkoncernen och som CFO för ElektronikGruppen BK AB och Feelgood Svenska AB. Anställd sedan 2019.

Aktieinnehav i Bolaget: 175 000 aktier, 235 758 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Anna Frostegård
Anna Frostegård
Chief Scientific och Medical Officer

Anna Frostegård, MD, PhD, Leg.Läk., internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Anna har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Anna är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar. Anna är Chief Scientific och Medical Officer (CSO/CMO) i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 2 873 296 aktier genom Frostskog AB och Medirista AB, som äger 2 369 296 respektive 504 000 aktier, och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Susan Suchdev
Susan Suchdev
Chief Operating Officer

Susan Suchdev kommer närmast från befattningen som COO på Klaria Pharma. Susan, som har en M.Sc. från Karolinska Institutet i Stockholm, har dessförinnan haft en lång karriär med ledande roller i kliniska utvecklingsprojekt, bland annat på Pfizer, TFS Trial Form Support och Nestlé Health Science. Anställd sedan 2018.

Aktieinnehav i Bolaget: 69 055 aktier och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Mario Fsadni
Head of Therapy Area Ophthalmology

Mario Fsadni, MBChB, MRCOphth, MSc, LLM, FMH, fick sin läkarexamen och oftalmologi-utbildning i Manchester, Storbritannien.  Han tillför extensiv erfarenhet som han fått under många år inom utveckling av oftalmologiska läkemedel. Mario var tidigare Global Medical Director på Novartis Ophthalmics och Director Product Development (Oftalmologi) på Allergan, innan han startade konsultverksamhet specifikt inriktad på utveckling av läkemedel för ögon-sjukdomar. Mario har haft ledande positioner för projekt inom majoriteten av terapeutiska oftalmologiska områdena, varav 16 projekt nåt globala marknadsgodkännanden.

Aktieinnehav i bolaget: Inga aktier