Ledning

Jamal El-Mosleh
Jamal El-Mosleh
VD

Jamal El-Mosleh, född 1981, utbildad Civilingenjör i Industriell Ekonomi med inriktning bioteknik på Chalmers Tekniska Högskola och en examen i Innovation och Entreprenörskap från Chalmers Entreprenörskola (biotech) i Göteborg.

Jamal kommer närmast från en position som vd för bioteknikbolaget Immunicum AB (2007-2017), där han tog bolagets ledande produktkandidat från idéstadie till ett omfattande internationellt kliniskt program inom flera cancerindikationer. Jamal är också styrelseledamot i Elypta AB (cancerdiagnostik). Jamal är vd i Annexin Pharmaceuticals AB sedan oktober 2017.

Aktieinnehav i Bolaget: 250 000 aktier och 486 300 teckningsoptioner av serie TO3

Henrik Palm
Henrik Palm
Chief Financial Officer

Henrik Palm, född 1958, kommer närmast från befattningen som CFO och vice-VD i Karo Pharma AB. Han har en ekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik har en mångårig erfarenhet som Business Controller inom Ericssonkoncernen och som CFO för ElektronikGruppen BK AB och Feelgood Svenska AB.

Anna Frostegård
Anna Frostegård
MD, PhD, Leg.Läk., Chief Scientific och Medical Officer

Frostegård, född 1973, internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Anna har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Anna är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar. Anna är Chief Scientific och Medical Officer (CSO/CMO) i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 468 324 aktier genom Frostskog AB och Medirista AB som äger 342 324 respektive 126 000 aktier, och 309 464 teckningsoptioner av serie TO3

Susan Suchdev
Susan Suchdev
Chief Operating Officer

Susan Suchdev, född 1972, kommer närmast från befattningen som COO och medlem i ledningsgruppen på Klaria. Susan, som har en M.Sc. från Karolinska Institutet i Stockholm, har dessförinnan haft en lång karriär med projektledande roller i kliniska utvecklingsprojekt, bland annat på Pfizer, TFS Trial Form Support och Nestlé Health Science.

Aktieinnehav i Bolaget: 1285 aktier.

Innehav per den 30 december 2017.