Ledning

Anders Haegerstrand
Anders Haegerstrand
VD

Haegerstrand, född 1961, är utbildad läkare och docent från Karolinska institutet. Haegerstrand har extensiv erfarenhet från FoU och läkemedelsutveckling från ledande positioner på Karolinska Institutet, Astra Pain Control AB, AstraZeneca LLC och inom bioteknik. Från år 2000 var Haegerstrand VD och forskningschef på ett bolag som var ledande inom tillämpad stamcellsforskning, Neuronova AB, och som tog två proteinläkemedel in i kliniska fas I/II-studier. Bolaget köptes sedan upp av ett noterat bolag, Newron Pharmaceuticals S.p.A. där Haegerstrand var del av ledningsgruppen mellan 2013 och 2016. Haegerstrand var styrelseledamot från 2018 till 2020 och är VD sedan 2019. Haegerstrand är beroende till Annexin och dess bolagsledning samt oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

Aktieinnehav i Bolaget: 200 000 aktier och 1 414 761 teckningsoptioner av serie 2020/2023

Henrik Palm
Henrik Palm
Chief Financial Officer

Henrik Palm, född 1958, kommer närmast från befattningen som CFO och vice-VD i Karo Pharma AB. Han har en ekonomexamen från Göteborgs Universitet. Henrik har en mångårig erfarenhet som Business Controller inom Ericssonkoncernen och som CFO för ElektronikGruppen BK AB och Feelgood Svenska AB. Anställd sedan 2019.

Aktieinnehav i Bolaget: 100 000 aktier och 235 758 teckningsoptioner av serie 2020/2023

Anna Frostegård
Anna Frostegård
MD, PhD, Leg.Läk., Chief Scientific och Medical Officer

Frostegård, född 1973, internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Anna har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Anna är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar. Anna är Chief Scientific och Medical Officer (CSO/CMO) i Annexin sedan 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 1 873 296 aktier genom Frostskog AB och Medirista AB, som äger 1 369 296 respektive 504 000 aktier.

Susan Suchdev
Susan Suchdev
Chief Operating Officer

Susan Suchdev, född 1972, kommer närmast från befattningen som COO och medlem i ledningsgruppen på Klaria. Susan, som har en M.Sc. från Karolinska Institutet i Stockholm, har dessförinnan haft en lång karriär med projektledande roller i kliniska utvecklingsprojekt, bland annat på Pfizer, TFS Trial Form Support och Nestlé Health Science. Anställd sedan 2018.

Aktieinnehav i Bolaget: 39 460 aktier