Ledning

Anders Haegerstrand
Anders Haegerstrand
VD

Anders Haegerstrand var styrelseledamot i Annexin från 2018 till 2020 och är VD sedan 2019. Haegerstrand är utbildad läkare och docent från Karolinska institutet. Haegerstrand har extensiv erfarenhet från FoU och läkemedelsutveckling från ledande positioner på Karolinska Institutet, Astra Pain Control AB, AstraZeneca LLC och inom bioteknik. Från år 2000 var Haegerstrand VD och forskningschef på ett bolag som var ledande inom tillämpad stamcellsforskning, Neuronova AB, och som tog två proteinläkemedel in i kliniska fas I/II-studier. Bolaget köptes sedan upp av ett noterat bolag, Newron Pharmaceuticals S.p.A. där Haegerstrand var del av ledningsgruppen mellan 2013 och 2016.

Aktieinnehav i Bolaget: 350 000 aktier, 1 414 761 teckningsoptioner av serie 2020/2023 och 300 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Susanne Andersson
Susanne Andersson
Chief Financial Officer

Susanne Andersson är CFO i Annexin sedan 2023. Andersson är Civilekonom med examen från College of Charleston, S.C, USA. Hon har mångårig erfarenhet som CFO med ansvar för investerarrelationer i ett antal internationella börsnoterade bolag i olika branscher, bland annat Sedana Medical, Pricer, ChromoGenics och Nordic Mines samt diverse finans- och managementpositioner, inklusive investor relations inom Ericsson och telekomindustrin.

Aktieinnehav i Bolaget: Inga aktier

Anna Frostegård
Anna Frostegård
Chief Scientific och Medical Officer

Anna Frostegård är Chief Scientific och Medical Officer (CSO/CMO) i Annexin sedan 2016. Frostegård är MD, PhD, Leg.Läk., internationellt utbildad Leg.Läk. ”Doctor of Medicine” summa cum laude och ”Doctor of Philosophy” inom experimentell medicin från Karolinska Instututet. Frostegård har varit Assistant Professor på Unit of Immunology and Chronic Disease, har mer än 10 års erfarenhet inom överföringen av akademiska upptäckter till utveckling av biologiska läkemedel. Frostegård är en av uppfinnarna och är medgrundare av Annexin, expert på Annexin A5, kärlinflammation och hjärtkärlsjukdomar.

Aktieinnehav i Bolaget: Indirekt 2 873 296 aktier genom Frostskog AB och Medirista AB, som äger 2 369 296 respektive 504 000 aktier, och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Susan Suchdev
Susan Suchdev
Chief Operating Officer

Susan Suchdev är COO i Annexin sedan 2018. Suchdev har en M.Sc. från Karolinska Institutet i Stockholm. Tidigare hade hon befattningen som COO på Klaria Pharma och har dessförinnan haft en lång karriär med ledande roller i kliniska utvecklingsprojekt, bland annat på Pfizer, TFS Trial Form Support och Nestlé Health Science.

Aktieinnehav i Bolaget: 69 055 aktier och 150 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025

Mario Fsadni
Mario Fsadni
Therapeutic Area Head Ophthalmology

Mario Fsadni är Therapeutic Area Head Ophthalmology på Annexin sedan 2022. Fsadni, MBChB, MRCOphth, MSc, LLM, FMH, fick sin läkarexamen och oftalmologi-utbildning i Manchester, Storbritannien.  Han tillför extensiv erfarenhet som han fått under många år inom utveckling av oftalmologiska läkemedel. Fsadni var tidigare Global Medical Director på Novartis Ophthalmics och Director Product Development (Oftalmologi) på Allergan, innan han startade konsultverksamhet specifikt inriktad på utveckling av läkemedel för ögon-sjukdomar. Fsadni har haft ledande positioner för projekt inom majoriteten av terapeutiska oftalmologiska områdena, varav 16 projekt nått globala marknadsgodkännanden.

Aktieinnehav i bolaget: Inga aktier. 200 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025.

 

Alain Thibault
Alain Thibault
Therapeutic Area Head Oncology

Alain Thibault är Therapeutic Area Head Oncology på Annexin sedan 2023. Thibault tog sin medicinska examen vid McGill University Montreal, Kanada och utbildades inom onkologi och internmedicin i USA. Han har haft ledar- och specialistbefattningar på Roche, J&J och Regeneron samt medicinska chefsroller i bioteknikföretag. Thibault har som klinisk onkolog en omfattande global erfarenhet av att leda nya substanser genom klinisk utveckling.

Aktieinnehav i bolaget: Inga aktier