Läkemedelskandidaten

Annexin A5 är ett protein som har visat sig kunna skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation. Bolaget utvecklar den biologiska läkemedelskandidaten ANXV som är ett rekombinant humant protein, Annexin A5, för akut intravenös behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar. 

Bakgrunden till ANXV

Våra blodkärl har i sitt innersta ett mycket viktigt cellager. Detta cellager kallas endotelet och består av endotelceller. En vuxen människa har upp till två trillioner endotelceller. Dessa endotelceller utgör gränsskiktet mellan blodet och resten av blodkärlsväggen och utsätts för skadliga ämnen genom hela livet, till exempel härskna fetter, mikroorganismer och stress.

Skador på endotelet bidrar bland annat till sjukdomar som hjärtinfarkt, stroke, perifer artärsjukdom i benen och mer sällsynta tillstånd som central retinal venocklusion (CRVO) eller sicklecellanemi (SCD).

Kroppen har en naturlig förmåga att skydda sig mot sådana skador och reparera blodkärlen. Där är proteinet Annexin A5 av största betydelse. Annexin A5 finns i alla celler men i större mängd i endotelet i våra blodkärl och hjärtat. Studier visar att cellernas minskade förmåga att producera Annexin A5 eller att mängden protein inte räcker till för att reparera uppkomna skador är direkt kopplad till både åldrande och sjukdomar.

Försvarsproteinet Annexin A5 verkar på flera nivåer

Detta protein anses vara ett uråldrigt kroppseget försvarsprotein och uppvisar flera unika egenskaper. Förutom att Annexin A5 omedelbart hittar skadade celler så:

  • bygger proteinet även en sköld i form av ett skyddande lager på cellytan
  • läker det skadade cellmembranet
  • minskar inflammationen

Annexin A5 har på så sätt en tvåstegseffekt där det verkar omedelbart reparerande men också långsiktigt anti-inflammatorisk, speciellt i våra blodkärl och i hjärtat. Denna försvarsförmåga räcker inte till i vissa akuta kärlsjukdomstillstånd och en oförmåga att producera Annexin A5 är kopplat till både kärlsjukdomar och åldrandet.

Genom att tillföra Annexin A5 och därigenom förbättra kroppens egen förmåga att skydda och reparera celler i kärlsystemet ser Bolaget stora möjligheter att kunna fylla ett behandlingsgap där viktiga kärlsjukdomsmekanismer i nuläget inte behandlas effektivt. Bolagets ledning anser att ANXV har potential för breda terapiområden. Behandling med ANXV är främst avsedd för akut behandling hos patienter med olika typer av kärlsjukdomar, även de med stora hjärt- och kärlsjukdomar där skador och inflammation i blodkärl spelar avgörande roll. ANXV är avsedd för intravenös behandling på sjukhus. Bolaget bedömer att ANXV har potential att bli First-in-Class för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

Annexin A5 har testats avseende säkerhet och effekter i ett stort antal prekliniska sjukdomsmodeller både in vitro och in vivo, där flera studier genomfördes av ledande forskare oberoende av Bolaget.

Studier har visat att en låg halt av Annexin A5 är direkt kopplat till ökad risk för tidig (före 45 års ålder) hjärtinfarkt och att patienter med pågående sicklecellkris uppvisar otillräcklig mängd av Annexin A5.

video