Kliniska Studier

Bolaget har som mål att genomföra kliniska effekt-studier (åtminstone igenom fas II) i egen regi genom samarbete med CROs (Clinical Research Organizations).