Investerarbrevet – Bolaget som tar upp kampen mot de största folksjukdomarna

Hjärt- och kärlsjukdomar orsakar flest dödsfall i världen. Efterfrågan på effektiva läkemedel är därför mycket stor.

Det svenska bolaget Annexin Pharmaceuticals utvecklar ett läkemedel som kan innebära det verkliga genombrottet.