Hjärt- och kärlsjukdomar

Hjärt- och kärlsjukdomar är ett samlingsbegrepp som rör de sjukdomar som drabbar hjärtat och/eller blodkärl och är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och i de flesta industrialiserade länder. Bolaget avser att söka en eller flera partners för samarbete, utlicensiering eller försäljning av ANXV i större hjärt- och kärlsjukdomar, som ACS och PAOD, där det anses för resurskrävande för Annexin att bedriva större effektstudier på egen hand.

Vanliga exempel är hjärtinfarkt eller stroke. Dessa sjukdomar orsakas ofta av åderförkalkning. Befintliga behandlingar omfattar livsstilsförändringar, blodtryckssänkande läkemedel, acetylsalicylsyra och kolesterolsänkande läkemedel. Kirurgi kan användas för att öppna, reparera eller byta ut skadade blodkärl.

Illustration 1: Friskt blodkärl. Illustration 2: Åderförkalkning

Akut koronart syndrom – patienter med NON STEMI hjärtinfarkt (Acute Coronary Syndrome, ACS)

Det finns fortfarande ett stort behov av ett läkemedel som kan lindra eller förhindra hjärtinfarkt. Inflammation i blodkärl i samband med åderförkalkning kan uppstå på flera ställen i kroppen och vid dessa sjukdomstillstånd finns det ingen anti-inflammatorisk medicinsk behandling. Flera studier pekar på att Annexin A5 binder till och stabiliserar områden med åderförkalkning som är på väg att brista och därför kan förväntas begränsa skadorna på hjärtmuskeln vid hjärtinfarkt.

Perifer artärsjukdom (Peripheral Arterial Occlusive Disease, PAOD)

PAOD är vanligt förekommande hos äldre personer och innebär att patienten har förträngda blodkärl främst underbenen. De vanligaste symptomen i tidiga stadier av sjukdomen är smärta eller kramper i vadmuskeln som uppstår vid träning, vilket kan leda till outhärdlig smärta som avtar med vila. Allvarligare smärta inträffar när artärocklusion är så kritisk att det inte finns tillräckligt med blod och syretillförseln till de nedre extremiteterna även vid vila. Här finns det risk för amputation. Det finns idag få mediciner med någon effekt för att behandla sjukdomen och inga som hämmar inflammationen även om till exempel statiner ofta används. Annexin A5 har visat önskvärd effekt i flera in vitro och in vivo-modeller som kan anses vara relevant för PAOD.

Peripheral-Arterial-Occlusive-Disease,-PAOD