Forskning och utveckling

Annexin A5 har testats avseende säkerhet och effekter i ett stort antal sjukdomsmodeller både in vitro och in vivo, varav flera studier genomfördes av ledande forskare oberoende av Bolaget.

Studier visar att Annexin A5:

  • Spelar en skyddande roll vid inflammation och ruptur av åderförkalkningsplack, vilket anses kunna leda till hjärtinfarkt, stroke och komplikationer i cirkulationen i benen.
  • Uppvisar en mycket tydlig önskvärd effekt när det används som behandling mot kärlskador och kärlinflammation i djurmodeller.
  • Har dämpande effekter på ett överaktivt immunförsvar inne i blodkärlen vilket leder till en anti-inflammatorisk effekt som har direkt betydelse i kärlsjukdomar.
  • Har visat sig kunna avbryta den pågående sicklecellkrisen i djurmodell av sjukdomen vid akut behandling.
  • Har visat avsevärd önskad effekt i studier av blodceller från patienter med central retinal venocklusion.
  • Vid tillförande till skadade celler reparerar upp till 85% av dem.

Effekt av Annexin A5-behandling på inflammerat kärl efter 3 veckor i mus. Placebo (A) och med Annexin A5 (B). Ewing et al.

Bolaget samverkar med ett flertal forskargrupper i ett forskningsprojekt i ett tidigt stadium som går ut på att testa användning av ANXV i sjukdomar som orsakas av smittsamma virus, som exempelvis ebola. Dessa sjukdomar är kopplade med omfattande skador i hela blodkärlssystemet. Annexins forskningsprojekt inriktas på att samtidigt attackera virusens spridning och förbättra patientens eget försvar (endotel-, koagulations- och immunologibaserat) för att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet. I övrigt avser Bolaget att forska på ANXV:s effekt vid behandling av andra sällsynta blodkärlssjukdomar till exempel hemolytiska sjukdomar där mindre kärl är påverkade.

Annexin A5 används ännu inte för behandling av någon sjukdom. Eftersom Annexin A5 har en särskild förmåga att leta upp skadade celler och binda sig på dess yta används denna egenskapen redan hos patienter för radiologisk avbildning av just skadade och döende celler i blodkärl och hjärta och i samband med cancerbehandling, där proteinets egenskaper att söka sig till och färga skadade celler nyttjas. Med hjälp av radioaktivt märkt Annexin A5 genomfördes studier i Europa och USA på cirka 435 patienter, utan negativa biverkningar. Det Annexin A5 som används för diagnostik, är märkt och mängden av protein som injicerades hos patienter väldig liten och förväntas inte uppnå de doser som förväntas visa terapeutisk effekt. Ett annat område där läkemedelsindustrin hoppas kunna nyttja Annexin A5:s förmåga att vara målsökande protein är att använda det som verktyg att leverera läkemedel till skadade celler, så kallad drug delivery.