Företaget i korthet

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) grundades 2014 och är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika sjukdomar som innebär skador och inflammation i blodkärlen.

Bolagets utvecklingsprogram baseras på en tidigare upptäckt av Professor Johan Frostegård och Dr. Anna Frostegård vid Karolinska Institutet, Stockholm. Den biologiska läkemedelskandidaten ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med kärlsjukdomar som innebär skador och inflammation i blodkärlen.

ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt.

ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen och har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av ANXV. Produktionsprocessen är patenterad.