Fas 2-studie i retinal venocklusion (RVO)

Studien syftar till att undersöka säkerhet, tolerabilitet och effekter relaterade till RVO-patienternas syn och näthinnefunktion. Studien är en placebokontrollerad, multipeldos-studie med cirka 20 patienter på ögonkliniker i USA.

RVO är en kärlsjukdom i ögat där blodflödet i näthinnans vener blockeras. Sjukdomen kan drabba vem som helst och kan leda till akut eller progressivt tilltagande blindhet. Enligt en rapport från Transparency Market Research 2021 bedöms värdet av marknaden för RVO år 2025 nå 20 miljarder US-dollar, och den förväntas växa med cirka 7 procent årligen de närmaste 10 åren.

De behandlingar av RVO som är tillgängliga idag injiceras direkt i ögat vanligtvis månadsvis, och har ingen effekt på den blockering av blodkärl som orsakar RVO. ANXV bedöms ha förutsättningar att bli ett verkligt genombrott i behandlingen av sjukdomen eftersom läkemedelskandidaten har potential att direkt påverka blockeringen, svullnaden i näthinnan samt de inflammatoriska reaktioner som gör synförlusterna värre. ANXV ges intravenöst under kort tid.