Extra bolagsstämma den 2 oktober 2017

Extra bolagsstämma hölls måndagen den 2 oktober 2017 kl. 15.00 hos Advokatfirman Lindahl KB, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.