Halvårsrapport januari – juni 2017

Lägg till i din kalender

Kommande händelser

Extra bolagsstämma 2 oktober 2017

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 (”Bolaget”), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 2 oktober 2017 kl. 15.00 hos Advokatfirman Lindahl KB, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.
Tillbaka