Europeiskt patent godkänt för Annexin Pharmaceuticals

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att det europeiska patentverket (”EPO”) formellt godkänt bolagets patentansökan avseende metoder för förebyggande eller behandling av restenos som är återförträngning av blodkärl, en av de risker som uppstår i samband med tex stentbehandlingar i patienter med akuta hjärt- och kärlsjukdomar. Godkännandet från EPO stärker bolagets patentportfölj för användandet av Annexin A5 inom hjärt- och kärlsjukdomar. Patent inom samma patentfamilj har sedan tidigare beviljats i Australien, Japan, Mexiko, Singapore och USA.

” Patentet är mycket viktigt tillskott till vår befintliga patentportfölj då det dels både avser Europa, en av de viktigaste marknaderna samt ett område med medicinskt behov, där upp till 30 procent av patienterna som får vissa typer av stentar får återförträngning. Patentet stärker Bolagets långsiktiga strategi inom hjärt-och kärlsjukdomar och beslutet är väldigt glädjande”, säger VD Annette Colin Lövgren.

Patentet, med patentnummer P46399EP, ingår i Bolagets patentfamilj ANX03 och gäller till och med 2028. Tillsammans med övriga patentfamiljer ger det ett bredare och stärkt skydd för Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV inom terapiområdet hjärt- och kärlsjukdomar. 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette [dot] colinlovgren [at] annexinpharma [dot] com

www.annexinpharma.com

Om läkemedelskandidaten ANXV – ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2017.  

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ) –  Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och har ansökt om notering på Nasdaq First North (kortnamn: ANNX). Redeye är bolagets Certified Adviser. www.annexinpharma.com