Ersättning

Bolagsstämman beslutar om styrelsens ersättning. Styrelseordförandes arvode uppgår till två basbelopp per år och övriga ledamöter erhåller ett basbelopp per år.

Totalt arvode till styrelsen är sex basbelopp. Styrelsearvodet kan inte fakturera bolaget.