Ersättning

Bolagsstämman beslutar om styrelsens ersättning. Årsstämman 2023 beslutade om följande arvoden: Styrelseordförandes arvode uppgår till 220 000 SEK per år och övriga ledamöter erhåller 110.000 SEK per år.

Totalt arvode till styrelsen är 770.000 SEK.