Ersättning

Bolagsstämman beslutar om styrelsens ersättning. Styrelseordförandes arvode uppgår till 2,5 prisbasbelopp per år och övriga ledamöter erhåller 1,5 prisbasbelopp per år.

Totalt arvode till styrelsen är 7 prisbasbelopp.