Certified Adviser

Redeye AB

Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, 103 87 Stockholm
Telefon: +46 8 121 576 90
Mail: certifiedadviser [at] redeye [dot] se
Webbplats: www.redeye.se

I rollen som Certified Adviser vägleder och övervakar Redeye att bolaget lever upp till reglerna på Nasdaq First North Growth Market.

Redeye Certified Advisers nås på certifiedadviser [a] redeye.se eller på telefon 08 – 121 576 90