Bolaget får ny vd, Annette Colin Lövgren

Annexin Pharmaceuticals styrelsen har i dag utsett Annette Colin Lövgren till ny verkställande direktör för bolaget.

Annette har mer än 25 års erfarenhet från ledande befattningar som VD, Ekonomi-och finanschef, Operativ chef, koncerncontroller och Skattechef, varav 12 år inom Life Science.

Involverad i flera företagsförvärv och avyttringar samt börsnoteringar och har arbetat med och för både Venture Capital, Private Equity och Börsbolag.

Bland senare uppdrag kan nämnas Observe Medical International (publ), Stille AB (publ.), Lindab International AB (publ.), Perbio Science AB (publ.) och E&Y.