Blödarfebrar

Många blödarfebrar orsakade av virus, som till exempel ebola, drabbar hela kärlsystemet och har en hög dödlighet. Detta beror delvis på att viruset framkallar en kraftig inflammation som förstör blodkärlens väggar. En till två veckor efter sjukdomens utbrott kan kroppen hamna i chock och patienten riskerar att dö.

En svårkontrollerad spridning i stadsmiljöer (av till exempel ebola) utgör ett hot mot samhällen i såväl Afrika som i övriga delar av den industrialiserade världen.

Annexin A5 har visat lovande egenskaper i in vitro-experiment med ebolavirus. Annexins forskningsprojekt inriktas på att samtidigt attackera virusens spridning med ANXV samtidigt som den förbättrar patientens eget försvar (endotel-, koagulations- och immunologibaserat) för att minska lidande och dödlighet.

Blödarfebrar