Årsstämma 2017

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 (”Bolaget”), håller årsstämma fredagen den 17 februari 2017 kl. 10.00 hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr, Stockholm.