Annexins valberedning utsedd inför årsstämman 2023

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (“Annexin” eller “Bolaget”) meddelar idag att valberedningen nu har utsetts inför årsstämman 2023. Enligt beslut från årsstämman skall valberedningen 2022 – 2023 bestå av representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2022.

Arbetet med sammansättning av valberedningen är nu avslutat och årets valberedning består av;

 

Mikael Lönn (ordförande)

Arne Andersson

Sebastian Jahreskog

 

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Henrik Palm, cfo, mobil: +46 70 540 40 14, e-mail: henrik [dot] palm [at] annexinpharma [dot] com

 

Denna information lämnades för offentliggörande den 9 november 2022 kl. 11:30

 

 

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser.