Annexin Pharmaceuticals publicerar årsredovisningen för 2022

 

Annexin Pharmaceuticals publicerar idag den fullständiga årsredovisningen för 2022 på www.annexinpharma.com.

Annexins årsstämma hålls torsdagen den 25 maj 2023.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, vd, mobil: 070 575 50 37, e-mail: anders [dot] haegerstrand [at] annexinpharma [dot] com
 

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2023 kl. 17:30

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området för behandling av olika sjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen, men även för cancer. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar med proteinet Annexin A5 0ch för produktion av Annexin A5.
Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets Certified Adviser.