Annexin Pharmaceuticals offentliggör prospekt avseende nyemission inför planerad notering på Nasdaq First North

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIG-GÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG.

Läs hela pressmeddelandet: Annexin Pharmaceuticals offentliggör prospekt avseende nyemission inför planerad notering på First North på www.annexinpharma.com/notering 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annette Colin Lövgren, VD

Mobil: +46 70 319 06 76
E-mail: annette [dot] colinlovgren [at] annexinpharma [dot] com
www.annexinpharma.com