Annexin Pharmaceuticals AB (publ) erhåller bidrag om KSEK 1800 från Vinnova

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) erhåller bidrag om KSEK 1800 från Vinnova för att göra pre kliniska studier på Ebola för att ytterligare dokumentera Annexin A5s potential för behandling av virusinfektioner.