Annexin anställer ny CFO

Carin Jakobson anställs som CFO i bolaget. Carin kommer senast från en anställning som CFO på Sivers IMA, noterade på Aktietorget, och innan dessa var Carin CFO och business controller på Stille AB (publi) noterat på Nasdaq First North.