Ägarstruktur

Aktieägare per den 31 mars 2017.

Aktieägare Antal aktier Andel i %
Mikael Lönn 1 086 995 18,4%
LMK Venture Partners AB 348 895 5,9%
Dividend Sweden AB 342 790 5,8%
Frostskog AB 342 324 5,8%
LMK Forward AB 274 200 4,6%
Aduno AB 272 795 4,6%
Magnus Claeson 245 095 4,2%
Skogsmöllan AB 216 621 3,7%
Capensor Capital AB 204 525 3,5%
Medirista AB 126 000 2,1%
Övriga aktieägare 2 440 304 41,4%
Totalt antal aktier 5 900 544 100%