Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 december 2019

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 3 946 359 22,3%
Arne Andersson 1 831 301 10,4%
SEB Life International 1 675 186 9,5%
Lars Hallén 869 905 4,9%
SIX SIS AG, W8IMY 840 000 4,8%
Jane Hallén 660 000 3,7%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 564 620 3,2%
Medirista AB 468 324 2,6%
Johansson, Jan 399 839 2,3%
Willman, Mattias 301 426 1,7%
Övriga aktieägare 6 126 672 34,6%
Totalt antal aktier 17 683 632  100,0%