Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 september 2019

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 3 946 359 22,3%
Arne Andersson 1 786 891 10,1%
SEB Life International 1 675 186 9,5%
Lars Hallén 869 905 4,9%
UBS Switzerland AG, W8IMY 849 358 4,8%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 691 956 3,9%
Jane Hallén 660 000 3,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 484 146 2,7%
Medirista AB 468 324 2,6%
Lars-Erik Irstad 300 000 1,7%
Övriga aktieägare 5 951 507 33,7%
Totalt antal aktier 17 683 632  100,0%