Ägarstruktur

Aktieägare per den 31 mars 2023

Största aktieägare Innehav Röster i %
LÖNN, MIKAEL 40 606 825 25,1%
ANDERSSON, ARNE 28 415 834 17,6%
JAHRESKOG, SEBASTIAN 12 870 686 8,0%
CLAESSON, MAGNUS 11 604 042 7,2%
HALLÉN, LARS 6 617 567 4,1%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 4 542 233 2,8%
FRID, THORBJÖRN 4 375 000 2,7%
AVANZA PENSION 3 093 866 1,9%
WILLMAN, MATTIAS 2 929 982 1,8%
MEDIRISTA AB 2 873 296 1,8%
Summa 10 största aktieägare 117 929 331 72,9%
Övriga aktieägare 43 937 054 27,1%
SUMMA 161 866 385 100,0%