Ägarstruktur

Aktieägare per den 29 mars 2019

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 3 946 359 22,3%
Arne Andersson 1 786 891 10,1%
SEB Life International 1 325 186 7,5%
Dividend Sweden AB 1 299 415 7,3%

UBS Switzerland AG, W8IMY

849 358 4,8%
Lars Hallén 830 000 4,7%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 795 694 4,5%
Jane Hallén 650 000 3,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 442 596 2,5%
Frostskog AB 342 324 1,9%
Övriga aktieägare 5 415 809 30,6%
Totalt antal aktier 17 683 632  100,0%