Ägarstruktur

Aktieägare per den 28 juni 2019

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 3 946 359 22,3%
Arne Andersson 1 786 891 10,1%
SEB Life International 1 325 186 7,5%
Lars Hallén 859 905 4,9%

UBS Switzerland AG, W8IMY

849 358 4,8%
Dividend Sweden AB 845 745 4,8%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 840 418 4,8%
Jane Hallén 650 000 3,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 427 586 2,4%
Frostskog AB 342 324 1,9%
Övriga aktieägare 5 809 860 32,9%
Totalt antal aktier 17 683 632  100,0%