Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2017.

Aktieägare Antal aktier Andel i %
Mikael Lönn 1 086 995 18,4%
Dividend Sweden AB 377 070 6,4%
Frostskog AB 342 324 5,8%
JP Morgan Bank Luxenbourg 296 291 5,0%
Aduno AB 237 013 4,0%
Capensor Capital AB 220 625 3,7%
Skogsmöllan AB 216 621 3,7%
Försäkringsaktiebolaget, Avanza Pension 188 874 3,2%
Jane Hallén 150 000 2,5%
Lars Hallén 150 000 2,5%
Medirista AB 126 000 2,1%
Övriga aktieägare 2 508 731 42,5%
Totalt antal aktier 5 900 544 100,0%