Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2023

Största aktieägare Innehav Röster i %
LÖNN, MIKAEL 40 606 825 25,1%
ANDERSSON, ARNE 28 415 834 17,6%
JAHRESKOG, SEBASTIAN 12 870 686 8,0%
CLAESSON, MAGNUS 11 604 042 7,2%
HALLÉN, LARS 6 763 676 4,2%
FRIDH, THORBJÖRN 4 636 260 2,9%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 4 595 607 2,8%
AVANZA PENSION 3 121 983 1,9%
WILLMAN, MATTIAS 2 929 982 1,8%
MEDIRISTA AB 2 873 296 1,8%
Summa 10 största aktieägare 118 418 191 73,2%
Övriga aktieägare 43 448 194 26,8%
SUMMA 161 866 385 100,0%