Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2021

De största aktieägarna Innehav Röster i %
LÖNN, MIKAEL 19 325 768 24,6%
SIX SIS AG, W8IMY 10 360 478 13,2%
ANDERSSON, ARNE 8 660 440 11,0%
HALLÉN, LARS 3 040 000 3,9%
HALLÉN, JANE 2 640 000 3,4%
MEDIRISTA AB 1 873 296 2,4%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 809 676 2,3%
ÅLANDSBANKEN 1 498 607 1,9%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 372 772 1,8%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 1 285 418 1,6%
Summa 10 största aktieägare 51 866 455 66,1%
Övriga aktieägare 26 556 437 33,9%
SUMMA 78 422 892 100,0%