Ägarstruktur

Aktieägare per den 31 Mars 2022

Största aktieägare Innehav Röster i %
     
LÖNN, MIKAEL 28 105 768 20,5%
ANDERSSON, ARNE 21 368 752 15,6%
SIX SIS AG, W8IMY 19 720 002 14,4%
HALLÉN, LARS 4 788 997 3,5%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 4 340 031 3,2%
FRIDH, THORBJÖRN 4 020 000 2,9%
WILLMAN, MATTIAS 2 909 982 2,1%
MEDIRISTA AB 2 873 296 2,1%
ÅLANDSBANKEN 2 628 887 1,9%
HALLÉN, JANE 2 394 107 1,7%
     
Summa 10 största aktieägare 93 149 822 67,9%
     
Övriga aktieägare 44 090 239 32,1%
     
SUMMA 137 240 061 100,0%