Ägarstruktur

Aktieägare per den 31 december 2017.

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 1 086 995 18,4%
Frostskog AB 342 324 5,8%
Dividend AB 332 351 5,6%
JP Morgan 280 000 4,8%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 245 842 4,2%
Arne Andersson 235 584 4,0%
Skogsmöllan 216 621 3,7%
SEB Life international 215 848 3,7%
Jane Hallén 201 740 3,4%
Lars Hallén 201 740 3,4%
Övriga aktieägare 2 485 584 43,1%
Totalt antal aktier 5 894 544  100,0%