Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 september 2020

De största aktieägarna Innehav Röster i %
LÖNN, MIKAEL 16 250 422 23,0%
ANDERSSON, ARNE 7 370 204 10,4%
ÖHMAN BANK S.A. 3 568 854 5,0%
SIX SIS AG, W8IMY 3 360 000 4,8%
HALLÉN, LARS 2 640 000 3,7%
HALLÉN, JANE 2 640 000 3,7%
MEDIRISTA AB 1 873 296 2,6%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 809 676 2,6%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 699 841 2,4%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 1 573 538 2,2%
Summa 10 största aktieägare 42 785 831 60,5%
Övriga aktieägare 27 948 697 39,5%
SUMMA 70 734 528 100,0%