Ägarstruktur

Aktieägare per den 30 juni 2020

De största aktieägarna Innehav Röster i %
LÖNN, MIKAEL 16 250 422 23,0%
ANDERSS0N, ARNE 7 370 204 10,4%
HALLÉN, LARS 3 652 620 5,2%
SIX SIS AG, W8IMY 3 360 000 4,8%
HALLÉN, JANE 2 640 000 3,7%
ÖHMAN BANK S.A. 2 578 741 3,6%
MEDIRISTA AB 1 873 296 2,6%
SEB LIFE INTERNATIONAL 1 809 676 2,6%
FÖRSÄKRINGSAKTIEBOLAGET, AVANZA PENSION 1 773 509 2,5%
NORDNET PENSIONSFÖRSÄKRING 1 645 856 2,3%
Summa 10 största aktieägare 42 954 324 60,7%
Övriga aktieägare 27 780 204 39,3%
SUMMA 70 734 528 100,0%