Ägarstruktur

Aktieägare per den 31 mars 2020

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 16 250 422 23,0%
Arne Andersson 7 370 204 10,4%
Lars Hallén 3 652 620 5,2%
SEB Life International 3 609 676 5,1%
SIX SIS AG, W8IMY 3 360 000 4,8%
Jane Hallén 2 640 000 3,7%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 2 308 431 3,3%
Nordnet Pensionsförsäkring 2 018 673 2,9%
Medirista AB 1 873 296 2,6%
Öhman Bank S.A. 1 342 385 1,9%
Övriga aktieägare 26 308 821 37,2%
Totalt antal aktier 70 734 528  100,0%