Affärsmodell och strategi

Annexins affärsmodell bygger på att kunna bibehålla och stärka sin ledande position inom Annexin A5-fältet för behandling av kärlsjukdomar och optimera värdet av ANXV-programmet innan partnerskap, utlicensiering eller försäljning.

I huvudsak består Annexins strategi av följande element:

  • Fokus på kärlsjukdomar där det finns ett stort icke tillgodosett medicinskt behandlingsbehov
  • Utveckling av ANXV vid behandling av retinal venocklusion (RVO) i egen regi
    • Målet är att genomföra kliniska effektstudier (åtminstone igenom fas II) helt i egen regi, för att öka möjligheterna att avtal om partnerskap, utlicensiering eller försäljning kan ingås med fördelaktiga villkor för Bolaget. Vid en samlad bedömning förväntas tidsramarna och kostnaderna för att ta läkemedelskandidaten ANXV till första marknadsgodkännande vid behandling av RVO vara mindre än för ett traditionellt läkemedelsprojekt.
  • Optimera värdet och potentialen av ANXV genom fokus på partnerskap
    • Bolaget avser att i egen regi avsluta fas II-studier i den prioriterade indikationen RVO, för att öka möjligheterna att avtal om partnerskap, utlicensiering eller försäljning kan ingås med fördelaktiga villkor för Bolaget. Parallellt med egen utveckling av ANXV i RVO avser Bolaget att söka en eller flera partners för samarbete, utlicensiering eller försäljning av ANXV i andra kärlsjukdomar. Bolaget lämnar inga prognoser för när ett eventuellt partnerskap förväntas ingås utan utvärderar kontinuerligt olika möjligheter.