ANXV utvecklingsprogram

Retinal venocklusion (RVO): Pågående fas 2/Proof of Concept-studie


 

Så här fungerar Annexin A5
och ANXV

video

ANXV-behandling mot retinal ven ocklusion i ögat

video

Om läkemedelskandidaten

ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen.

ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen.

Forskning och utveckling

Studier visar att Annexin A5 har en skyddande och reparerande roll vid cellskador, motverkar oönskad inflammation i blodkärl och ruptur av åderförkalkningsplack, vilket anses kunna leda till hjärtinfarkt, stroke och komplikationer i cirkulationen i benen.

Tillbaka