Om läkemedelskandidaten

ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen.

ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen.

Forskning och utveckling

Studier visar att Annexin A5 har en skyddande och reparerande roll vid cellskador, motverkar oönskad inflammation i blodkärl och ruptur av åderförkalkningsplack, vilket anses kunna leda till hjärtinfarkt, stroke och komplikationer i cirkulationen i benen.

Tillbaka