Ägarstruktur

Aktieägare per den 28 september 2018

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 3 946 359 22,3%
SEB Life international 2 913 396 16,5%
Arne Andersson 1 518 672 8,6%
Dividend Sweden AB 1 314 652 7,4%
JP Morgan Bank Luxemburg 840 000 4,8%
Lars Hallén 731 510 4,1%
Jane Hallén 645 000 3,6%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 577 876 3,3%
Nordnet Pensionsförsäkring 462 298 2,6%
Frostskog AB 342 324 1,9%
Övriga aktieägare 4 391 545 24,8%
Totalt antal aktier 17 683 632  100,0%