Ägarstruktur

Aktieägare per den 29 juni 2018

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 3 946 359 22,3%
SEB Life international 2 913 396 16,5%
Arne Andersson 1 516 672 8,6%
JP Morgan 840 000 4,8%
Jane Hallén 645 000 3,6%
Lars Hallén 645 000 3,6%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 557 804 3,2%
Dividend Sweden AB 484 836 2,7%
Nordnet Pensionsförsäkring 397 637 2,2%
Frostskog AB 342 324 1,9%
Övriga aktieägare 5 394 604 30,5%
Totalt antal aktier 17 683 632  100,0%