Ägarstruktur

Aktieägare per den 31 december 2018

Aktieägare Antal aktier andel i %
Mikael Lönn 3 946 359 22,3%
SEB Life international 2 538 015 14,4%
Arne Andersson 1 646 063 9,3%
Dividend Sweden AB 1 109 041 6,3%

UBS Switzerland AG, W8IMY

840 000 4,8%
Lars Hallén 775 000 4,4%
Jane Hallén 650 000 3,7%
Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension 554 511 3,1%
Nordnet Pensionsförsäkring 399 694 2,3%
Frostskog AB 342 324 1,9%
Övriga aktieägare 4 882 625 27,6%
Totalt antal aktier 17 683 632  100,0%